FASE 3

In fase 3 werden de technieken, sanitaire leidingen en elektrische voorzieningen uitgevoerd.
Na het leggen van de technieken worden de appartementen gepleisterd om vervolgens over te gaan tot de chappewerken.
Deze werken vinden gefaseerd plaats, waarbij eerst traphal 3 wordt afgewerkt, vervolgens traphal 2 en tot slot traphal 1.

In traphal 3 zijn de appartementen gepleisterd en werd de chappe gegoten. Binnenkort kunnen we starten met de afwerking van de appartementen in traphal 3.
In traphal 2 is men volop bezig met de pleisterwerken. Op het gelijkvloers werd de PUR aangebracht waardoor er binnenkort gestart wordt met de chappewerken.
Eens traphal 2 afgewerkt, herhalen we dit proces in traphal 1.

Net zoals in fase 4 wordt ook in fase 3 sterk de nadruk gelegd op het akoestisch comfort. Om een verhoogd akoestisch comfort te garanderen wordt gewerkt met thermogran. Het plaatsen van thermogran in de uitvullingslaag zorgt er voor dat er geen geluidsoverdracht is tussen de verdiepingen.

Onderstaand vindt u een aantal foto’s van de vordering der werken in fase 3.

     

Bekijk ons aanbod in fase 3 via onderstaande link:
www.steelander.be/aanbod/

FASE 4

In fase 4 zijn reeds verschillende appartementen bewoond.
Momenteel zijn de afwerkingsaannemers bezig met het afwerken van de verkochte appartementen waardoor systematisch opleveringen plaats vinden.

Omdat we toekomstige kopers de kans willen geven om hun appartement naar eigen smaak en wens in te richten, worden niet verkochte appartementen niet verder afgewerkt. Wij werken af tot op het niveau van pleister- en chappewerken.

     

Bekijk ons aanbod in fase 4 via onderstaande link:
www.steelander.be/aanbod/

OMGEVINGSWERKEN

Midden maart zijn de omgevingswerken ter hoogte van fase 4 opgestart.

Aannemer Govaere heeft eerst een betonplaat gegoten.
Vervolgens werd overgegaan tot het aanleggen van de bestrating. Deze werken worden uitgevoerd door Hein Vanhoutte BVBA.

Samen met de aanleg van de bestrating worden ook de gelijkvloerse terrassen aangelegd.

Eind juni zouden de bestratingswerken en terrasaanleg ter hoogte van fase 4 afgerond moeten zijn.

Aansluitend op fase 4 wordt gestart met de omgevingswerken ter hoogte van fase 3.