December 2017 – bouwevolutie residentie 3 en 4

De voorbije maanden is door vele aannemers in residentie 3 en 4 heel hard gewerkt om in de komende weken de eerste opleveringen mogelijk te maken. 

Residentie 3 en 4 zijn veel méér dan zomaar eenvoudige appartementsblokken maar eigenlijk meer grote karaktervolle villa’s met metselwerk in wildverband, een dak bekleed met Bourgondische tegelpannen, oversteken en gevelbekleding in Afrormosia, ingewerkte koper goten, … Deze afwerkingsgraad vergt veel aandacht en tijd maar eindigt in een gebouw met een top kwalitatieve afwerkingsgraad en met een mooie, karakter- en klassevolle esthetische uitstraling. Weinig actueel gebouwde residenties kunnen tippen aan dit niveau.

Inzake de lopende eindafwerking werken de aannemers traphal per traphal af.  Waar in de ene traphal de laatste appartementen worden bepleisterd, worden in andere appartementen sanitaire voorzieningen, vloeren, faiences en keukens geplaatst.  Tegen het kerstverlof zijn alle appartementen van residentie 4 bepleisterd en gaan de aannemers volop bezig zijn met de eindafwerking.  Ondertussen zijn de liften er ook geplaatst.  Eerstdaags wordt de verwarming geactiveerd teneinde tegen eind 2017 de eerste opleveringen te verzekeren. 

Gezien de meeste appartementen later zelf bewoond worden door de kopers en de kopers de mogelijkheid hebben om te kiezen voor een gepersonaliseerde afwerking qua verwarming, sanitair, vloeren, parket, keukens, … vergt ook dit aspect een nauwkeurige opvolging en veel focus van de aannemers en de coördinatoren, veel méér dan in de meeste andere bouwprojecten die veelal verkocht worden aan investeerders waar de standaardafwerking volstaat. 

In residentie 3 worden momenteel door de aannemers volop de technieken geplaatst en starten onmiddellijk na het kerstverlof de pleister- en chappewerken teneinde onmiddellijk aansluitend de eindinrichting af te werken.

Wat betreft de buitenwerken werd in de voorbije maanden september tot november 2017 de uitrit van de ondergrondse parking overbouwd met een betonnen constructie, dit om te voorkomen dat bladeren van bomen of sneeuw de uitrit van auto’s belemmeren.  Aan de straatkant werden in november ter hoogte van residentie 4 de bestratingswerken gestart.  Waar oorspronkelijk de werfweg lag worden nu betonwerken uitgevoerd teneinde een stabiele ondergrond te creëren waar in een volgende fase de klinkers van de rijweg en parkings op geplaatst worden. Deze werken gaan nog meerdere weken in beslag nemen. In ditzelfde proces wordt de kelder waterdicht gemaakt en beschermd waarna de aanleg van inkompaden en terrassen kan gestart worden. Teneinde voor de eindafwerking aannemers de toegankelijkheid van residentie 3 en 4 te verzekeren werd tussen de vijver en de residenties 3 en 4 een voorlopige tweede werfweg aangelegd.

Eenmaal afgewerkt start de groenaanleg. De opgestapelde teelaarde ter hoogte van residentie 4 wordt later gerecupereerd voor ophoging van gras- en plantzones. Ter hoogte van residentie 3 wordt dan tevens de bijkomende vijver van ongeveer 600 m² aangelegd.  De vijver zal zich uitstrekken langsheen residentie 3 tot voorbij het eerste appartement van residentie 4.  Vanuit residentie 3 gaan de bewoners kunnen genieten van een ongeëvenaard zicht op water en groen. De weerkaatsing van zonlicht in het water gaan winter en zomer zorgen voor een aangename lichtspeling tot diep in de appartementen.

Geen enkel ander woonproject in de verre omgeving evenaart dit uniek spektakel. 
Domein De Steelander – Leven in een oase in de stad.