Residentie Klossebos – BTW verlaging van 21% naar 6%

De federale overheid heeft beslist om vanaf 1 januari 2021 het btw-tarief voor nieuwe woningen en appartementen te verlagen naar 6% btw in plaats van het huidige btw-tarief van 21%, indien het bouwproject kadert binnen een afbraak-wederopbouw, en je als koper voldoet aan bepaalde voorwaarden.

De maatregel is tijdelijk en zal lopen van 1 januari 2021 tot 31 december 2022.

Indien je als koper aan onderstaande, cumulatieve voorwaarden voldoet kom je in Residentie Klossebos in aanmerking om te genieten van het verlaagd btw tarief van 6%.

  • Het nieuwbouwproject staat of komt in de plaats van een afgebroken pand. De nieuwbouw staat bovendien op hetzelfde kadastraal perceel als de afgebroken constructie;
  • Het nieuw gekochte appartement moet je enige en eigen woning zijn. Andere onroerende eigendommen moeten verkocht zijn uiterlijk op 31 december van het jaar dat volgt op de eerste ingebruikname van de nieuwe enige en eigen woning;
  • Je koopt als natuurlijk persoon, dus niet op een vennootschap;
  • De bewoonbare oppervlakte mag niet meer zijn dan 200m²;
  • De koper er zonder uitstel zijn domicilie neemt.

Je moet voor minimum vijf jaar aan deze voorwaarde voldoen, anders zal je een deel van het genoten voordeel moeten terugbetalen.

Onderstaand vindt u een rekenvoorbeeld toegepast op appartement Zuid 1.1 met een staanplaats in residentie Klossebos.

Appartement Zuid .1.1. met een staanplaats

Verkoopprijs appartement + staanplaats: € 449.000,00
– Grondaandeel € 134.700,00
– Constructieaandeel € 314.300,00

Aankoopprijs voor btw maatregel (=21% btw) Aankoopprijs na btw maatregel (=6% btw)
Grondaandeel: € 134.700,00 Grondaandeel: € 134.700,00
Constructieaandeel: € 314.300,00 Constructieaandeel: € 314.300,00
10% registratie op grond: € 13.470,00 10% registratie op grond: € 13.470,00
21% btw op constructie: € 66.003,00 6% btw op constructie: € 18.858,00
Totale aankoopprijs*: € 528.473,00 Totale aankoopprijs*: € 481.328,00

*exclusief notariskosten, kosten basisakte en nutsaansluitingen

Het voordeel met het verlaagde btw-tarief bedraagt in dit geval € 47.145,00.

Neem gerust contact op voor meer informatie: 0472/71.21.67 of bruno@steelander.be.